Anfängerkurs Karate-Do Shotokai

Shotokai, 14.01.2018

Beginn: Donnerstag, 4. Oktober 2018

 

 

Anfängerkurs Karate-Do Shotokai